ازدواج

سقراط:

«ازدواج کنید، به هر وسیله که می توانید، اگر زن خوبی گیرتان آمد، بسیار خوشبخت خواهید شد،و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف از آب در خواهید آمد و این برای هر مردی خوب است»

پورلی نیکولاسر:

«ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیّۀ فصول به نثر»

دیل کارنگی:

«ازدواج آن قدر که محتاج تدبیر است، نیازمند صراحت قول و بی پردگی گفتار نیست»

ناپلئون:

«ازدواج همیشه به عشق پایان داده است»

فرانکلین:

«ازدواج مثل شهر محاصره شده است، کسانی که داخل شهرند،سعی می کنند از آن خارج،و آنها که خارج هستند،کوشش دارند که داخل شوند»

مارسل گرانشو:

«انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق می کشد و بر اثر نداشتن حافظه دوباره ازدواج میکند»

ضرب المثل فرانسوی:

«ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری است»

بردون:

«با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد»

شوپنهاور:

«با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنّم زیستن است»

سونی اسمارت:

«با شوهر خود نیز مثل یک کتاب رفتار کنید، فصلهای خسته کننده را اصلا نخوانید»

سروانتس:

« برای یک زندگی آرام و بدون مخمصه شوهر باید کر و زن باید لال باشد»

گریستین:

«برای ازدواج بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است»

ژرژهربرت:

«برای شوهر دانش لازم است، برای زن نجابت»

مثل آلمانی:

«با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن»

بوب هوپ:

«تا وقتی که مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند بنابر این معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است»

مثل فرانسوی:

«داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بد اخلاقی محروم گشته است»

تن:

«زناشوئی عبارت است از سه هفته آشنائی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمّل»

مثل المثل انگلیسی:

«زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است»

مثل المثل ایتالیایی:

«زن عاقل با داماد بی پول خوب می سازد»

مثل ژاپنی:

«زنان مانند کوه های خوش منظره ای هستند که باید آها را از دور دید و از مناظرشان لذّت برد»

سینکارلویس:

«مرد با ازدواج خط روی گذشته می کشد ولی زن با ازدواج باید خط روی آیندۀ خود بکشد»

ناپلئون:

«هر اتجتماعی نیازمند به رهبری است، در خانواده رئیس شوهر است»

جونسون:

«هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند، چون همیشه آن را مربوط به خود می داند»

/ 0 نظر / 14 بازدید